+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk
Persondata - dine rettigheder

Efter persondataforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du til enhver tid kontakte os.

Dine rettigheder er:

Indsigtsret
Indsigtsret betyder ret til at se oplysninger.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning af behandling
I visse tilfælde kan du få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne, med undtagelse af opbevaring, med dit samtykke. Tilsvarende gælder med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende, forsvares eller for at beskytte en person/vigtige samfundsinteresser.

Indsigelsesret
I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger i tilfælde, hvor vores behandling følger af en interesseafvejning.

 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor sagen efter vores sædvanlige regler bliver slettet i vores system.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Læs mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klageret

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk