+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk
Birgitte Kirkegaard

Birgitte Kirkegaard. Født den 17.05.1969

Arbejdsområder:

Arv
Bodelinger
Børnesager, bopæl, forældremyndighed, samvær
Dødsboer
Ejendomshandler
Familieret
Gifte/ugifte
Samlivsforhold
Samejekontrakter
Skilsmisser
Straffesager
Testamenter
Tvangsfjernelser
Ægtepagter

Nuværende beskæftigelse:

16.08.2021 Autoriseret bobestyrer til behandling af dødsboer ved Retten i Svendborg
01.11.2012 Medindehaver af Front advokater
01.03.12 Autoriseret bobehandler ved ægtefælleskifter ved Skifteretten i Svendborg
03.11.10 Antaget som beneficeret forsvarer

Tidligere beskæftigelse:

2017-2021 Medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Forsvarsadvokater
2011-2020 Ekstern lektor i familie- arveret og praktisk dødsbobehandling Syddansk Universitet
2005-2019 Ansat som underviser i erhvervsret på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
01.01.07 – 31.10.2012 Medejer af Bertel Rasmussen Advokater
2008-2011 Fast medhjælper i sager om ægtefælle-skifter ved Retten i Svendborg
2006 Ansat som advokat i Bertel Rasmussen Advokater
2005 Barselsvikar som advokat hos Advokaterne Codanhus, Svendborg
2004-2006 Ansat som underviser i erhvervsret Syddansk Universitet cand. Merc. Aud. i insolvensret, konkurs, kaution og pant
2001-2005 Ansat i Statsamtet Fyn, afd. for familieret, sekretariatet for Det Sociale Nævn, sekretariatet for Tilsynsrådet og Det Psykiatriske Patientklagenævn.
1995-2001 – Advokatfuldmægtig og advokat i Advokatfirmaet Jesper Laage Kjeldsen, Rudkøbing

Uddannelser:

2010 Møderet for Landsretten
1995 Cand.jur. Aarhus Universitet.

Behersker engelsk og tysk i skrift og tale.

Andet:

Arbejder som frivillig jurist hos Kræftens Bekæmpelse, Kræftrådgivningen Odense


Samlevende med Carsten, som er far til tre.