+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk
Virksomhedsinformation

Front advokater I/S

Ansvarlige indehavere:
Birgitte Kirkegaard og Susanne Schou Johnsson

CVR: 34307806

Adresse: Vestergade 2C, st., 5700 Svendborg
Tlf: 72 30 13 15

Email: post@frontadvokater.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag 09.00 – 16.00.
Fredag 09.00 – 15.00

Bank: Jyske Bank, Svendborg. Klientkonto nr. 5054 0001348012

Du kan betale med MobilePay: 93627

Husk angivelse af journal- eller fakturanummer.

Advokatansvarsforsikring og garanti: Codan Forsikring A/S

Beskikkelse
Advokaterne hos Front advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover er vi medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Klage
Klager over advokater, herunder advokatens behandling af sagen og/eller advokatens salær kan indbringes for Advokatnævnet – Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28,1306 København K, www.advokatsamfundet.dk