+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk
Virksomhedsinformation

Front advokater I/S

Ansvarlige indehavere:
Birgitte Kirkegaard og Susanne Schou Johnsson

CVR: 34307806

Adresse: Vestergade 2C, st., 5700 Svendborg
Tlf: 72 30 13 15

Email: post@frontadvokater.dk

Åbningstider:
Mandag til torsdag 09.00 – 16.00.
Fredag 09.00 – 15.00

Bank: Jyske Bank, Svendborg. Klientkonto nr. 5054 0001348012

Du kan betale med MobilePay: 93627

Husk angivelse af journal- eller fakturanummer.

Advokatansvarsforsikring og garanti: Codan Forsikring A/S

Beskikkelse
Advokaterne hos Front advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik jf. retsplejelovens § 126.

Herudover er vi medlem af brancheforeningen Danske Advokater.

Lov om garantiordning for indskydere og investorer
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henholdt til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klient bankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særkilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.fs.dk

Lovvalg/værneting
Front advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Klage
Klager over advokater, herunder advokatens behandling af sagen og/eller advokatens salær kan indbringes for Advokatnævnet – Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28,1306 København K, www.advokatnaevnet.dk