+45 72 30 13 15 post@frontadvokater.dk
Sejren kommer ikke af sig selv

Vi går i front for dig og tager over, så du kan slippe…..

Front advokater

Vores mål er at opnå det bedst mulige resultat for dig. Det er ikke altid er en langvarig proces, men måske en forligsmæssig afslutning, hvorved du kan spare megen tid og energi.

Men hvis processen skal føres ”hele vejen” så kæmper vi for dig.
Vi har møderet for landsretten og kan derfor støtte og hjælpe dig i langt de fleste sager.

Front advokater blev etableret den 1. november 2012 af Birgitte Kirkegaard og Susanne Schou Johnsson, der begge  har mere end 20 års erfaring.

Denne erfaring bruger vi, når vi kæmper for dig – 100% uafhængige og fri af andre interesser.
Sejren kommer ikke af sig selv – derfor går vi i front for dig og tager over, så du kan slippe sagen.

Front advokater er medlem af